اخبار روابط عمومى - آرشیو

اولین همایش مشترک بین رشته ای درکشور برگزاری شد

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور ،مهندس حمیدرضا کیالی دبیرهمایش بررسی نقش شیمی وزمین شناسی درمهندسی معدن که درمراسم افتتاحیه این سمینار یکروزه سخن می گفت بابیان اینکه این همایش با همکاری سه انجمن علمی دانشجویی ازسه دانشکده متفاوت...

ادامه مطلب

استاندار خراسان رضوی از غرفه نمایشگاه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور بازدید کردند

به گزارش خبرنگار اعزامی روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور استاندار خراسان رضوی که به همراه شهردار شهر مشهد و نماینده شهر داری کشور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه اله سیت مشهد...

ادامه مطلب