اخبار روابط عمومى - آرشیو

همایش بررسی تهدیدها و پیشگیری از پیامدهای زلزله احتمالی در تهران برگزار می شود

به گزارش گروه خبر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مهندس علیرضا احسان فر دبیر علمی این همایش در گفتگو با خبرنگار این سازمان در خصوص اهداف برگزاری این همایش گفت : بمنظور بررسی تهدیدها و مخاطرات ...

ادامه مطلب