اخبار روابط عمومى - آرشیو

علوم‌زمین و معدن متولد شد

علوم‌زمین و معدن متولد شد

به‌گزارش علاءالدین ‌ظهوریان مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت‌فرهنگ‌وارشاد‌اسلامی، در چهل و نهمین جلسه از دهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات که صبح ....

مرکز تحقیقات و پژوهش‌های زمین‌شناسی مدیریت زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی شمال خاوری کشور  افتتاح می‌شود

مرکز تحقیقات و پژوهش‌های زمین‌شناسی مدیریت زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی شمال خاوری کشور افتتاح می‌شود

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور دکتر طهماسبی که به همراه اعضای هیات دولت در استان خراسان رضوی به سر می‌برد ، عصرروز پنج‌شنبه ...

معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی با دستاوردهای علمی وتخصصی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور آشنا می‌شود

معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی با دستاوردهای علمی وتخصصی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور آشنا می‌شود

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور هم اکنون معاون تولید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی جناب آقای دکتر دژپسند وبه همراه مهندس هوشنگ خندان دل مدیرکل دفتر امور صنایع ومعادن سازمان ...