اخبار روابط عمومى - آرشیو

بازدید رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی از غرفه ماهنامه سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور

بازدید رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی از غرفه ماهنامه سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور

مهندس محمدرضا سجادیان نماینده مردم خواف و رشتخوار و رئیس کمیته معدن کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی صبح امروز در مراسم افتتاحیه