اخبار روابط عمومى - آرشیو

گزارش تصویری

بازدید سفیر جمهوری تاجیکستان جناب آقای رمضان میرزا و هیأت همراه از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور...

ادامه مطلب

گزارش تصویری

بازدید مدیر عامل سازمان گسترش و نو سازی صنایع و معاون وزیر مهندس مهدی مفیدی از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

ادامه مطلب

گزارش تصویری

دیدار خوزه سلامت خوان وزیر صنایع پایه و معادن ونزوئلا از مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور...

ادامه مطلب