اخبار روابط عمومى - آرشیو

گزارش تصویری

شانزدهمین جلسه کارگروه طرح بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در جنوب غرب تهران

ادامه مطلب

گزارش تصویری

بازدید رئیس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور...

ادامه مطلب

گزارش تصویری

اختتامیه همایش انجمن زمین‌شناسی ایران و انتخاب دکتر آریایی به عنوان زمین‌شناس نمونه سال 86...

ادامه مطلب