اخبار روابط عمومى - آرشیو

تداوم فرونشست جنوب تهران شریان‌های حیاتی شهر را تهدید می‌کند

تداوم فرونشست جنوب تهران شریان‌های حیاتی شهر را تهدید می‌کند

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی کشور، بررسی‌های سازمان زمین‌شناسی نیز حاکی از آن است در منطقه وسیعی از جنوب غرب تهران با مساحت حدود 416 کیلومتر مربع پدیده فرونشست منطقه‌یی با الگوی V ...