اخبار روابط عمومى - آرشیو

حضور مدیرکل جدید روابط عمومی وزارت صنعت؛ معدن ، تجارت در غرفه ماهنامه علوم‌زمین و معدن

حضور مدیرکل جدید روابط عمومی وزارت صنعت؛ معدن ، تجارت در غرفه ماهنامه علوم‌زمین و معدن

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور ؛ در حاشیه نشست مدیران روابط عمومی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و سازمانهای تابعه در محل هجدهمین نمایشگاه مطبوعات ...