اخبار روابط عمومى - آرشیو

منابع معدنی پایان پذیر و نیازهای ما پایان ناپذیرند، به فکر ایجاد جایگزین مناسب برای آنها باشیم

منابع معدنی پایان پذیر و نیازهای ما پایان ناپذیرند، به فکر ایجاد جایگزین مناسب برای آنها باشیم

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور دکتر عبدالمجید یعقوب پور عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران و زمین شناس نمونه سال که در مراسم افتتاحیه نهمین همایش انجمن زمین ...