اخبار روابط عمومى - آرشیو

باتوجه به حضورکارشناسان توانمند،این سازمان تنها ارگانی ست که باید مطالعات اکتشافی درکشور راانجام دهد.

به گزارش روابط عمومی این سازمان ،دکترطهماسبی ضمن بازدید ازازبخش های مختلف غرفه سازمان ،به شنیدن توضیحات کارشناسان درخصوص دستاوردها وفعالیت هاوعمل...

ادامه مطلب