اخبار روابط عمومى - آرشیو

بازدید روسای دانشگاه‌ها و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت

بازدید روسای دانشگاه‌ها و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت

بازدید روسای دانشگاه‌های تهران، صنعتی امیرکبیر و آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور