اخبار روابط عمومى - آرشیو

در نشست سازمان زمین‌شناسی و استانداری آذربایجان شرقی مطرح شد:  آمادگی آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت اکتشاف آب کارستی

در نشست سازمان زمین‌شناسی و استانداری آذربایجان شرقی مطرح شد: آمادگی آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت اکتشاف آب کارستی

به دنبال برگزاری نشست دوجانبه این سازمان و استانداری آذربایجان‌شرقی دو طرف نسبت به توسعه فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی در این استان...

بر اساس مطالعات دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناسی؛ آب‌های زیرزمینی منطقه تحت‌تاثیر زمینلرزه ملارد تغییرات چشمگیری را نشان نداد

بر اساس مطالعات دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناسی؛ آب‌های زیرزمینی منطقه تحت‌تاثیر زمینلرزه ملارد تغییرات چشمگیری را نشان نداد

دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناسی، زیست‌محیطی و مهندسی این سازمان نتایج تحقیقات اولیه خود در زمینلرزه ملارد- مشکین‌دشت با بزرگای 5.2...