اخبار روابط عمومى - آرشیو

مدیرکل زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی جنوب خاوری خبر داد: اجرای برنامه‌های مطالعاتی گسل‌های کلانشهر کرمان

مدیرکل زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی جنوب خاوری خبر داد: اجرای برنامه‌های مطالعاتی گسل‌های کلانشهر کرمان

مدیر کل زمین‌شناسی کرمان با بیان این‌که این سازمان به عنوان یک مجموعه تخصصی، علمی در زمینه‌های مختلفی از جمله مخاطرات زمین‌شناسی فعالیت می‌کند...

ادامه مطلب