اخبار روابط عمومى - آرشیو

فرونشست استان اصفهان، بحرانی ملی و فرامنطقه‌ای است

فرونشست استان اصفهان، بحرانی ملی و فرامنطقه‌ای است

بنا به گزارشی که در این جلسه ارائه شد، فرونشست در دشت‌های نجف آباد، مهیار شمالی، مهیارجنوبی، کاشان، گلپایگان، برخوار، اصفهان، اردستان، نطنز و فلاورجان به‌صورت خطرناکی مشاهده شده و آنچه که مشخص است، فشار ...