اخبار روابط عمومى - آرشیو

مشکل کم آبی استان سمنان با مطالعات زمین‌شناسی کمتر خواهد شد

مشکل کم آبی استان سمنان با مطالعات زمین‌شناسی کمتر خواهد شد

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، جلسه میان علیرضا شهیدی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با علیرضا آشناگر استاندار سمنان، پیرامون موضوعاتی چون مشکل کم ...

عمق اکتشافات معدنی ایران یک متر و میانگین جهانی ۷۲ متر است

عمق اکتشافات معدنی ایران یک متر و میانگین جهانی ۷۲ متر است

دکترعلیرضا شهیدی، شناسایی منابع ملی با هدف ایجاد ارزش افزوده و شناسایی مخاطرات با هدف جلوگیری از زیان‌های اجتماعی را از ماموریت‌های سازمان زمین شناسی ایران نام برد و ادامه داد: تهیه نقشه‌های زمین شناسی ...

همکاری مشترک سازمان زمین‌شناسی واکتشفات معدنی کشور و پژوهشگاه صنعت نفت

همکاری مشترک سازمان زمین‌شناسی واکتشفات معدنی کشور و پژوهشگاه صنعت نفت

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، این تفاهم نامه با زمان پنجساله در محورهایی چون تبادل اطلاعات به‌منظور بهره‌برداری بیشتر و علمی‌تر در حوزه صنایع بالادستی و پایین دستی ...