اخبار روابط عمومى - آرشیو

تحقق دو هدف در پروژه خراسان‌جنوبی: انتقال تجربیات زمین‌شناسان مجرب و پرسابقه به نسل جدید/ نمایش قدرت فنی و علمی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور

تحقق دو هدف در پروژه خراسان‌جنوبی: انتقال تجربیات زمین‌شناسان مجرب و پرسابقه به نسل جدید/ نمایش قدرت فنی و علمی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور

به گفته مدیر علمی بخش زمین‌شناسی پهنه مطالعاتی خراسان‌جنوبی انتقال تجربیات زمین‌شناسان مجرب به نسل جدید و ارائه توانمندی فنی و علمی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور دو هدف تحقق یافته در پروژه خراسان‌جنوبی است.