اخبار روابط عمومى - آرشیو

نگاه علمی به رخداد اخیر جاده چالوس؛ رانش زمین در جاده‌های کوهستانی قابل انتظارند/ تعمیر و نگهداری پیوسته جاده‌ها نیاز اساسی کشور

نگاه علمی به رخداد اخیر جاده چالوس؛ رانش زمین در جاده‌های کوهستانی قابل انتظارند/ تعمیر و نگهداری پیوسته جاده‌ها نیاز اساسی کشور

معاون دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناسی، زیست‌محیطی و مهندسی سازمان زمین شناسی گفت: جاده چالوس از جمله جاده‌های کشور است که رخداد لغزش و ریزش در آن پدیده‌ای طبیعی است و مانند سایر جاده‌های کوهستانی کشور ...