اخبار روابط عمومى - آرشیو

رئیس مرکز پژوهش‌های کاربردی به مناسبت روز جهانی بیابان‌زدایی مطرح کرد: سازگاری با طبیعت بهترین راهکار جلوگیری از تخریب محیط‌زیست است

رئیس مرکز پژوهش‌های کاربردی به مناسبت روز جهانی بیابان‌زدایی مطرح کرد: سازگاری با طبیعت بهترین راهکار جلوگیری از تخریب محیط‌زیست است

سازگاری با طبیعت بهترین روش برای جلوگیری از تخریب محیط‌زیست است و می‌توان با روش‌های علمی و اصولی از تخریب بیشتر طبیعت و افزایش فرآیند بیابان‌زایی جلوگیری کرد.