گزارش تصويري - آرشیو

بازدید هیات اداره زمین‌شناسی وزارت منابع طبیعی و حفاظت محیط‌زیست جمهوری بلاروس از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور

بازدید هیات اداره زمین‌شناسی وزارت منابع طبیعی و حفاظت محیط‌زیست جمهوری بلاروس از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور

هیات اداره زمین‌شناسی وزارت منابع طبیعی و حفاظت محیط‌زیست جمهوری بلاروس از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور بازدید کردند