گزارش تصويري - آرشیو

برگزاری همایش ملی کاربرد علوم زمین در تحقیقات بنیادی کشور

همایش ملی کاربرد علوم زمین در تحقیقات بنیادی کشور در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد و در حاشیه این همایش کارشناسان روابط عمومی و بین الملل سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور پاسخگوی سوالات شرکت کنندگان بودند

ادامه مطلب