اخبار روابط عمومى

۲۷ آذر در دانشگاه صنعتی شاهرود: برگزاری دومین کنفرانس ملی کاربردهای نانو و بیوفناوری در علوم زمین و معدن

دومین همایش ملی کاربردهای نانو و بیوفناوری در علوم زمین و معدن به همت اداره نانوبیوزمین مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور و همکاری دانشگاه صنعتی شاهرود و خانه معدن ایران ۲۷ آذر برگزار می‌شود.

ادامه مطلب

انتشار نسخه دوم بررسی‌های زمین‌شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزه‌ای زمینلرزه ۴ آذر ماه ۱۳۹۷ جنوب باختر سرپل ذهاب با بزرگای ۶.۴

نسخه دوم بررسی‌های زمین‌شناسی زمینلرزه در گستره مهلرزه‌ای زمینلرزه ۴ آذر ماه ۱۳۹۷ جنوب باختر سرپل ذهاب با بزرگای ۶.۴ به همت کارشناسان گروه لرزه زمین‌ساخت و زلزله‌شناسی دفتر بررسی مخاطرات زمین‌شناسی، زیست‌محیطی و مهندسی این سازمان منتشر شد.

ادامه مطلب

در پی حضور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی در نمایشگاه گردشگری پارس محقق خواهد شد:

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در نمایشگاه گردشگری پارس در محل نمایشگاه بین المللی فارس شهر شیراز با محوریت ظرفیت سنجی، شناسایی و معرفی ژئوپارکها و ژئوتوریسم حضور پیدا کرده است.

ادامه مطلب