اخبار روابط عمومى

مدیرکل طرح و برنامه سازمان زمین‌شناسی کشور هشدار داد: زنگ خطر برای آینده تامین منابع معدنی مورد نیاز صنایع کشور

مدیرکل طرح و برنامه سازمان زمین‌شناسی کشور هشدار داد: زنگ خطر برای آینده تامین منابع معدنی مورد نیاز صنایع کشور

بنا به اظهار مدیرکل طرح و برنامه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور در حوزه اکتشاف ذخایرمعدنی نکته مهم و حیاتی برای کشور وجود محدودیت جدی در ذخایرکشف شده تاکنون به نسبت تولید و مصرف صنایع ...

وبینار مدیریت خطر فرونشست زمین: برداشت نیمی از آب‌های تجدیدپذیر از آبخوان‌های اصفهان/ مسئولان از فاز تهیه داده به فاز اجرا بیایند

وبینار مدیریت خطر فرونشست زمین: برداشت نیمی از آب‌های تجدیدپذیر از آبخوان‌های اصفهان/ مسئولان از فاز تهیه داده به فاز اجرا بیایند

هفدهمین نشست از سلسله ‌نشست‌های تخصصی در حوزه مدیریت بحران کشور با عنوان "مدیریت خطر فرونشست زمین"همراه با بحث و گفت‌وگو پیرامون فرونشست زمین در استان اصفهان به همت پژوهشکده سوانح طبیعی و کرسی ...