اخبار روابط عمومى

مشکل کم آبی استان سمنان با مطالعات زمین‌شناسی کمتر خواهد شد

مشکل کم آبی استان سمنان با مطالعات زمین‌شناسی کمتر خواهد شد

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، جلسه میان علیرضا شهیدی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با علیرضا آشناگر استاندار سمنان، پیرامون موضوعاتی چون مشکل کم ...

عمق اکتشافات معدنی ایران یک متر و میانگین جهانی ۷۲ متر است

عمق اکتشافات معدنی ایران یک متر و میانگین جهانی ۷۲ متر است

دکترعلیرضا شهیدی، شناسایی منابع ملی با هدف ایجاد ارزش افزوده و شناسایی مخاطرات با هدف جلوگیری از زیان‌های اجتماعی را از ماموریت‌های سازمان زمین شناسی ایران نام برد و ادامه داد: تهیه نقشه‌های زمین شناسی ...

همکاری مشترک سازمان زمین‌شناسی واکتشفات معدنی کشور و پژوهشگاه صنعت نفت

همکاری مشترک سازمان زمین‌شناسی واکتشفات معدنی کشور و پژوهشگاه صنعت نفت

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، این تفاهم نامه با زمان پنجساله در محورهایی چون تبادل اطلاعات به‌منظور بهره‌برداری بیشتر و علمی‌تر در حوزه صنایع بالادستی و پایین دستی ...