اخبار

عوامل محیطی ناپایداری سرزمین چه تاثیری بر بیابان‌زایی دارد؟

عوامل محیطی ناپایداری سرزمین چه تاثیری بر بیابان‌زایی دارد؟

ایسنا/خراسان رضوی تغییر کاربری اراضی و بهره‌برداری بیشتر از توان طبیعت در اکوسیستم‌های مناطق خشک و نیمه خشک، باعث افزایش روند پدیده بیابان‌زایی شده است و برنامه‌ریزان بیابان همواره با فرایندهای پیچیده اکولوژیکی مواجه‌اند.

محبوبیت سوخت‌های فسیلی در یک دهه گذشته بدون تغییر ماند

محبوبیت سوخت‌های فسیلی در یک دهه گذشته بدون تغییر ماند

یافته های یک گزارش نشان داد با وجود کاهش هزینه انرژیهای تجدیدپذیر و فشار بر دولتها برای اقدام در برابر تغییرات اقلیمی، سهم سوخت‌های فسیلی در سبد انرژی جهان به اندازه یک دهه گذشته بالاست. ...