گزارش مقدماتی زمینلرزه 31 تیرماه 97 تازه آباد

تعداد بازدید:۳۶۴

 

آخرین ویرایش۰۶ مرداد ۱۳۹۷