خدمات تولید نقشه ها و گزارش های اکتشافی(فنی قراردادی)


 

جزییات خدمت
شرح خدمت این خدمت دربرگیرنده فرآیند انجام مطالعات، برداشت­های صحرایی و ارائه اطلاعات مرتبط با اکتشاف ذخایر معدنی با بهره­گیری از متخصصان و سیستم­های سخت افزاری و نرم افزاری بروز است. خروجی این خدمت شامل نقشه­ها، گزارش­ها، تحلیل­ها و معرفی مناطق امید بخش است.
عناوین فرایندهای خدمت اکتشاف ذخایر معدنی
ارائه داده و اطلاعات زئوشیمی
حفاری اکتشاف ذخایر معدنی و آبی
ارائه داده و اطلاعات زئوفیزیک زمینی
ارائه داده و اطلاعات زئوفیزیک هوایی
فراوری مواد معدنی در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی
روز و ساعات ارائه خدمت تمامی روزهای هفته و تمامی ساعات شبانه روز
مکان ارائه خدمت سایت سازمان
نحوه ارائه خدمت الکترونیکی
مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمت  
واجدین شرایط دریافت خدمت  
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2Cخدمت به کسب و کار (G2B)،خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
متوسط مدت زمان ارائه خدمت  
هزینه خدمت  
پشتیبان خدمت
نام و نام خانوادگی *******************
شماره تماس *********************
ایمیل *********************

 

 

آخرین ویرایش۲۷ بهمن ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۷۲۷