خدمات تولید و ارائه داده های سیستماتیک علوم زمین و اکتشاف ذخائر معدنی (انتشارات چاپی)

جزییات خدمت
شرح خدمت این خدمت دربرگیرنده فرآیند ارائه اطلاعات و داده­های مورد نیاز متخصصان، سرمایه­گذاران و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی است. دامنه ارائه این خدمت حوزه  علوم زمین و معدن است. 
عناوین فرایندهای خدمت  
روز و ساعات ارائه خدمت تمامی روزهای هفته و تمامی ساعات شبانه روز
مکان ارائه خدمت سایت سازمان
نحوه ارائه خدمت الکترونیکی
مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمت  
واجدین شرایط دریافت خدمت  
نوع خدمت خدمت به شهروندان (G2Cخدمت به کسب و کار (G2B)،خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
متوسط مدت زمان ارائه خدمت  
هزینه خدمت  
پشتیبان خدمت
نام و نام خانوادگی *********************
شماره تماس ********************
ایمیل ********************

 

 

آخرین ویرایش۲۹ بهمن ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۷۳۵