خدمات تولید و ارائه داده های علوم زمین(فنی قراردادی)

 

جزییات خدمت
شرح خدمت این خدمت دربرگیرنده فرآیند انجام مطالعات، برداشت­های صحرایی و ارائه اطلاعات مرتبط با علوم زمین (گرایش­های مختلف زمین­ شناسی) در قالب نقشه ­ها، اطلس­ ها، گزارش­ ها و تحلیل­ ها است.
عناوین فرایندهای خدمت

تولید و ارائه داده های زمین شناسی

 تولید و ارائه داده های زمین شناسی مهندسی و مخاطرات طبیعی

تولید و ارائه داده های زمین شناسی موضوعی (زیست محیطی دریایی پزشکی)

روز و ساعات ارائه خدمت تمامی روزهای هفته و تمامی ساعات شبانه روز
مکان ارائه خدمت سایت سازمان
نحوه ارائه خدمت الکترونیکی
مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمت  
واجدین شرایط دریافت خدمت  
نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G2Cخدمت به کسب و کار (G2B)،خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

متوسط مدت زمان ارائه خدمت  
هزینه خدمت  
پشتیبان خدمت
نام و نام خانوادگی ****************************
شماره تماس ***************************
ایمیل ***************************

 

 

آخرین ویرایش۰۱ اسفند ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۱۱۹۶