توافق نامه خدمات موزه علوم زمین

تعداد بازدید:۱۰۰۹

توافقنامه سطح خدمت " ارائه خدمات موزه ای زمین شناسی"

 1. مقدمه

با توجه به نقش حاکمیتی سازمان زمین ­شناسی و اکتشافات معدنی کشور در انجام بررسی­های زمین ­شناسی و اکتشافی و لزوم حفظ مستندات تخصصی در  قالب ایجاد موزه ­ها و پارک موزه ­های تخصصی این خدمت ایجاد شده است. دامنه ارائه این خدمت شامل بازدید از موزه ­های تخصصی علوم زمین، پارک موزه­ ها و ارائه خدمات تخصصی موزه­ ای خواهد بود.

 1. هدف

 • هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور کیفیت تحویل ارائه خدمات موزه ای زمین شناسی برای تمامی مخاطبان عمومی، متخصصان، سرمایه ­گذاران، دولت، شرکت­های خصوصی، تعاونی و غیره مورد توافق قرار گیرد.

 • این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روش­ های نظارت و مسئولیت­ های سازمانی را در صورت لزوم مشخص می­کند.

 

 1. مسئولیت­

بر اساس  توافقنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و بر اساس شناسه های تخصیص داده شده به خدمات سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور  این توافقنامه سطح خدمت ارائه شده است. که سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مسئولیت قانونی در قبال شهروند متقاضی خدمت دارد.  

 • سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست­ های ارائه خدمات موزه ای زمین شناسی برای متقاضیان  است که مستندات آن در صورت نیاز ارائه می گردد.

 

 1. تعهدات متقابل خدمت­ گیرنده و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی

 • متقاضی دریافت این خدمت مکلف است درخواست خود را بصورت الکترونیکی و با ذکر کامل جزییات از طریق سامانه پورتال به این دستگاه ارائه نماید.

 • در صورتی که متقاضی درخواست  بازدید دسته جمعی از طریق دانشگاه یا موسسه آموزشی را داشته باشد،بارگذاری نامه کتبی مهمور به مهر متقاضی در سامانه درخواست خدمت الزامی است.

 • در صورتیکه پس از پرداخت هزینه ­های بازدید گروهی این خدمت و تکمیل فرم­ ها و تحویل آن­ها از طریق وبسایت، تا سه روز کاری  با متقاضی تماس گرفته نشد حتما متقاضی با پشتیبان تماس حاصل نماید(مشخصات پشتیبان خدمت در جدول جزییات خدمت بر روی وبسایت قید شده است)

 • سازمان موظف است روز و ساعت منتخب متقاضی که وبسایت امکان رزرو بازدید از موزه را داشته است برای ایشان پذیرد و در صورت کنسلی از جانب سازمان حتما از دو روز قبل به متقاضی اطلاع دهد.

 • سازمان موظف است هماهنگی های لازم جهت ورود بازدیدکنندگان به سازمان را از روز قبل انجام دهد.

 • درصورتی که روز بازدید رزرو شده توسط دولت تعطیل رسمی اعلام شود سازمان موظف است روز جایگزین برای متقاضی در نظر بگیرد.

 

 1. هزینه ­ها و پرداخت ­ها

هزینه بازدید از موزه به ازای هر نفر مبلغ 40.000 ریال می باشد که برای رزرو قطعی نوبت باید پرداخت از طریق سامانه سازمان انجام گرفته باشد.

 1. دوره عملکرد

 • این توافقنامه سطح خدمت تا یکسال و تحت امضای ریاست سازمان اعتبار دارد.

 • در صورت نیاز یکماه بعد از پایان این توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.

آخرین ویرایش۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹