طرح های پژوهشی

تعداد بازدید:۴۴۰۵


بسمه تعالی

 

« با صلوات بر محمد و آل محمد ص »

« اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل »

 

طرح های پژوهشی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

 

پژوهشگر گرامی مقتضی است در انجام طرح پژوهشی، موارد ذیل مدنظر قرار گیرد:

 

  • انجام خدماتی که مشمول فعالیت‌های سازمان نمی‌باشد برای سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تعهد آور نخواهد بود.
  • زمان انجام عملیات صحرایی و آزمایشگاهی با توجه به وضعیت مأموریت‌ها و نوبت آزمایشگاهی انجام می‌گیرد بدیهی است دیرکرد در این موارد به طول زمان طرح پژوهشی اضافه خواهد شد.
     
  • حق‌الزحمه‌ای به مجری و همکاران طرح پرداخت نمی‌شود.

 

بعد از مطالعه موارد فوق، جهت مشاهده طرحهای پژوهشی سازمان، اینجا کلیک کنید  

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۵ آذر ۱۳۹۶