مدیریت ژئومتیکس

تعداد بازدید:۳۳۱۱
ژئومتیکس چیست؟

ژئومتیکس علم جمع‌آوری، تحلیل و تفسیر داده‌ها، بویژه داده‌های مربوط به سطح زمین و همچنین مدلسازی، تحلیل و مدیریت داده های زمین مرجع است. بطور کلی ژئومتیکس علم و تکنولوژی مربوط به ویژگی و ساختار داده‌های مکانی، روشهای بدست آوری، سازماندهی، طبقه‌بندی، بررسی کیفیت، تحلیل، مدیریت، نمایش و همچنین نیاز ساختاری برای استفاده از این اطلاعات می‌باشد.ژئومتیکس با طیف وسیعی از علوم مرتبط است که هرکدام برای ارائه تصویری از جهان فیزیکی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. این علوم عبارتند از:

    سنجش از راه دور 

    فتوگرامتری

    نقشه برداری 

    سیستم های اطلاعات جغرافیایی 

    سیستم تعیین موقعیت جهانی 

ژئومتیکس از جمله علومی است که کاربردهای زیادی در علوم مختلف از قبیل موارد زیر دارد:

    محیط زیست

    مدیریت منابع زمینی

    آمایش سرزمین

    نظارت بر منابع طبیعی

    توسعه پایدار

    مدیریت سواحل

    برنامه ریزی شهری

    و...

آخرین ویرایش۲۹ آذر ۱۳۹۵