نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
آیین نامه حفاظت و ایمنی در معادنسراسرى(تنظیم نشده)
اساسنامه انجمن زمین شناسی ایرانسراسرى(تنظیم نشده)
Export & Import Regulation ActTOTAL(تنظیم نشده)
Executive Regulation of the Mining ActTOTAL(تنظیم نشده)
آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای- قوانین برنامه چهارم توسعهسراسرى(تنظیم نشده)
اساسنامه بانک صنعت و معدنسراسرى(تنظیم نشده)
قوانین برنامه چهارم توسعه در بخش محیط زیستسراسرى(تنظیم نشده)
قوانین بخش معدن - برنامه چهارم توسعهسراسرى(تنظیم نشده)
مراحل ثبت معدنسراسرى(تنظیم نشده)
Implementing Regulations of FippaTOTAL(تنظیم نشده)
Foreign Investment Promotion and Protection Act ( Fippa)Global(تنظیم نشده)
قانون برنامه چهارم توسعهسراسرى(تنظیم نشده)
قانون برنامه سوم توسعه (سیاستهای زیست محیطی )سراسرى(تنظیم نشده)
قانون برنامه سوم توسعه ( صنعت ، معدن ، بازرگانی )سراسرى(تنظیم نشده)
راهنمای مراحل سرمایه‌گذاری و اکتشاف معادنسراسرى(تنظیم نشده)
راهنمای مراحل صدور پروانه اکتشافسراسرى(تنظیم نشده)
راهنمای مراحل دریافت پروانه بهره برداریسراسرى(تنظیم نشده)
آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدنسراسرى(تنظیم نشده)
قانون نظام مهندس معدنسراسرى(تنظیم نشده)
قانون معادنسراسرى(تنظیم نشده)