آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آیین نامه حفاظت و ایمنی در معادنسراسرى
اساسنامه انجمن زمین شناسی ایرانسراسرى
Export & Import Regulation ActTOTAL
Executive Regulation of the Mining ActTOTAL
آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای- قوانین برنامه چهارم توسعهسراسرى
اساسنامه بانک صنعت و معدنسراسرى
قوانین برنامه چهارم توسعه در بخش محیط زیستسراسرى
قوانین بخش معدن - برنامه چهارم توسعهسراسرى
مراحل ثبت معدنسراسرى
Implementing Regulations of FippaTOTAL
Foreign Investment Promotion and Protection Act ( Fippa)Global
قانون برنامه چهارم توسعهسراسرى
قانون برنامه سوم توسعه (سیاستهای زیست محیطی )سراسرى
قانون برنامه سوم توسعه ( صنعت ، معدن ، بازرگانی )سراسرى
راهنمای مراحل سرمایه‌گذاری و اکتشاف معادنسراسرى
راهنمای مراحل صدور پروانه اکتشافسراسرى
راهنمای مراحل دریافت پروانه بهره برداریسراسرى
آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدنسراسرى
قانون نظام مهندس معدنسراسرى
قانون معادنسراسرى