آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای- قوانین برنامه چهارم توسعه

ماده 181:

 

الف:    دولت موظف است به منظور پیشگیرى، امدادرسانى، بازسازى و نوسازى مناطق آسیب دیده در حوادث غیر مترقبه در طى برنامه سوم، اعتبارات لازم را در لوایح بودجه سنواتى پیش‌بینى کند و در اختیار ستاد حوادث غیر مترقبه کشور قرار دهد. درصدى از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسیب‌پذیرى به منظور کاهش اثرات بلایاى طبیعى و اجراى پروژه‌هاى پیشگیرى از حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل و زلزله، خشکسالى، آتش سوزى، طوفان و یا پیشروى آب دریا هزینه خواهد شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ب:   وزارت کشور مى تواند از محل منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکى، وام و در صورت عدم تکافو از محل سایر منابع بانکى تسهیلات مورد نیاز را به مالکان واحدهاى مسکونى، تجارى، صنعتى، معدنى و کشاورزى خسارت دیده در مناطق سابق‌الذکر اعطاء کند. مابه‌التفاوت سود و کار مزد تسهیلات اعطایى در لوایح بودجه سالانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطایى توسط سیستم بانکى را که در این بند پیش‌بینى شده است تضمین کند.

ج:  به منظور افزایش سهم صنعت بیمه در جبران خسارت ناشى از حوادث غیرمترقبه، دولت مجاز است شرایط لازم را به نحوى فراهم کند که در دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد (50%) محصولات کشاورزى، دامدارى، صنایع دستى، شیلات، ابنیه عمومى، تأسیسات شهرى و روستایى، ساختمانهاى مسکونى، تجارى و صنعتى تحت پوشش بیمه قرار گیرند