نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
آیین نامه حفاظت و ایمنی در معادنسراسرى(تنظیم نشده)
اساسنامه انجمن زمین شناسی ایرانسراسرى(تنظیم نشده)
آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای- قوانین برنامه چهارم توسعهسراسرى(تنظیم نشده)
اساسنامه بانک صنعت و معدنسراسرى(تنظیم نشده)
قوانین برنامه چهارم توسعه در بخش محیط زیستسراسرى(تنظیم نشده)
قوانین بخش معدن - برنامه چهارم توسعهسراسرى(تنظیم نشده)
مراحل ثبت معدنسراسرى(تنظیم نشده)
قانون برنامه چهارم توسعهسراسرى(تنظیم نشده)
قانون برنامه سوم توسعه (سیاستهای زیست محیطی )سراسرى(تنظیم نشده)
قانون برنامه سوم توسعه ( صنعت ، معدن ، بازرگانی )سراسرى(تنظیم نشده)
راهنمای مراحل سرمایه‌گذاری و اکتشاف معادنسراسرى(تنظیم نشده)
راهنمای مراحل صدور پروانه اکتشافسراسرى(تنظیم نشده)
راهنمای مراحل دریافت پروانه بهره برداریسراسرى(تنظیم نشده)
آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدنسراسرى(تنظیم نشده)
قانون نظام مهندس معدنسراسرى(تنظیم نشده)
قانون معادنسراسرى(تنظیم نشده)
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجیسراسرى(تنظیم نشده)
آئین نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجیسراسرى(تنظیم نشده)
اساسنامه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایرانسراسرى(تنظیم نشده)
قانون ایمنی در معادنسراسرى(تنظیم نشده)