آیین نامه‌ها و فرم‌ها- سراسرى

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
منشور اخلاقی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در ارتباط با مردمسراسرى
اساسنامه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنیسراسرى
اساسنامه سازمان زمین شناسی کشورسراسرى
قانون ایمنی در معادنسراسرى
اساسنامه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایرانسراسرى
آئین نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجیسراسرى
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجیسراسرى
قانون معادنسراسرى
قانون نظام مهندس معدنسراسرى
آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدنسراسرى
راهنمای مراحل دریافت پروانه بهره برداریسراسرى
راهنمای مراحل صدور پروانه اکتشافسراسرى
راهنمای مراحل سرمایه‌گذاری و اکتشاف معادنسراسرى
قانون برنامه سوم توسعه ( صنعت ، معدن ، بازرگانی )سراسرى
قانون برنامه سوم توسعه (سیاستهای زیست محیطی )سراسرى
قانون برنامه چهارم توسعهسراسرى
مراحل ثبت معدنسراسرى
قوانین بخش معدن - برنامه چهارم توسعهسراسرى
قوانین برنامه چهارم توسعه در بخش محیط زیستسراسرى
اساسنامه بانک صنعت و معدنسراسرى