نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
آئین نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجیسراسرى(تنظیم نشده)
آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای- قوانین برنامه چهارم توسعهسراسرى(تنظیم نشده)
آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدنسراسرى(تنظیم نشده)
آیین نامه حفاظت و ایمنی در معادنسراسرى(تنظیم نشده)
اساسنامه انجمن زمین شناسی ایرانسراسرى(تنظیم نشده)
اساسنامه بانک صنعت و معدنسراسرى(تنظیم نشده)
اساسنامه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایرانسراسرى(تنظیم نشده)
اساسنامه سازمان زمین شناسی کشورسراسرى(تنظیم نشده)
اساسنامه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنیسراسرى(تنظیم نشده)
راهنمای مراحل دریافت پروانه بهره برداریسراسرى(تنظیم نشده)
راهنمای مراحل سرمایه‌گذاری و اکتشاف معادنسراسرى(تنظیم نشده)
راهنمای مراحل صدور پروانه اکتشافسراسرى(تنظیم نشده)
قانون ایمنی در معادنسراسرى(تنظیم نشده)
قانون برنامه چهارم توسعهسراسرى(تنظیم نشده)
قانون برنامه سوم توسعه ( صنعت ، معدن ، بازرگانی )سراسرى(تنظیم نشده)
قانون برنامه سوم توسعه (سیاستهای زیست محیطی )سراسرى(تنظیم نشده)
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجیسراسرى(تنظیم نشده)
قانون معادنسراسرى(تنظیم نشده)
قانون نظام مهندس معدنسراسرى(تنظیم نشده)
قوانین بخش معدن - برنامه چهارم توسعهسراسرى(تنظیم نشده)