مطالعات تکمیلى ناهنجارى مغناطیسى

گروه ژئوفیزیک
استان سایر موارد
نویسنده جواد آبادى و کره اى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۷۱

خلاصه توضیحات

نام منطقه: چوپانان از توابع انارک اهداف مورد نظر: مطالعات تکمیلى جهت مشخص شدن نوع و عامل بى هنجاریهاى مغناطیسى که قبلا مشاهده شده بود

توضیحات

نام منطقه: چوپانان از توابع انارک اهداف مورد نظر: مطالعات تکمیلى جهت مشخص شدن نوع و عامل بى هنجاریهاى مغناطیسى که قبلا مشاهده شده بود. تاریخ انجام عملیات: 15/9/1371 تا 14/11/1371 موقعیت جغرافیایى: منطقه مورد مطالعه در نقشه زمین شناسى 1:10000 چوپانان و در پایانه جنوب غربى آن و در 25 کیلومترى جنوب دهستان چوپانان از توابع انارک واقع است. روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت ویژه و IP نتایج بدست آمده از عملیات: در محدوده B.L. نقشه مگنتیک یک زون کانى سازى چند کیلومترى بصورت یک باریکه با عرض متوسط 150-100 متر تعیین محل شد که روند کلى آن شرقى غربى بوده و بصورت آلتراسیون در داخل توفها که بیشتر با ترکیبات مس همراه است وجود دارد. تهیه کنندگان: م. جوآبادى م. کره اى

کلید واژه ها: سایر موارد