جداسازى آب شیرین و شور

گروه ژئوفیزیک
استان یزد
نویسنده یوسفى کیمیا قلم
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۵

خلاصه توضیحات

نام منطقه: دشت اصفهک طبس اهداف مورد نظر: جداسازى مرز سفره هاى آب شور و شیرین تاریخ

توضیحات

نام منطقه: دشت اصفهک طبس اهداف مورد نظر: جداسازى مرز سفره هاى آب شور و شیرین تاریخ انجام عملیات: موقعیت جغرافیایى: 35 کیلومترى جنوب شرقى طبس روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت ویژه و IP با استفاده از دستگاه IPR-10 A نتایج بدست آمده از عملیات: کاربرد روش IP در شرایط زمین شناسى پیچیده و شرایط اقلیمى و خشکى منطقه و ضخامت زیاد نهشته ها در جداسازى مرز بین آبهاى شور و شیرین با نتایج بدست آمده از حفاریهاى اکتشافى در منطقه اصفهک طبس کاملا انطباق داشته و با حدمرز لایه هاى جدا شده آبخوانهاى شور و شیرین با درصدى معادل بین 5 تا 10 متر اختلاف دارد. تهیه کنندگان: ا. یوسفى ج کیمیا قلم

کلید واژه ها: یزد