اکتشاف سرب و روى

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان خراسان شمالى
نویسنده کیمیا قلم
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۷۰

خلاصه توضیحات

نام منطقه: معدن کلیشه خمین اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب و روى تاریخ انجام عملیات: 71-1370

توضیحات

نام منطقه: معدن کلیشه خمین اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب و روى تاریخ انجام عملیات: 71-1370 موقعیت جغرافیایى: 11 کیلومترى جنوب شهرستان خمین روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت ویژه و IP با استفاده از دستگاه TSQ3 نتایج بدست آمده از عملیات: دو ناحبه بى هنجارى در شرق و غرب منطقه مورد مطالعه مشخص شد و دو محل براى حفر گمانه با عمق حدود 180 متر پیشنهاد گردید تهیه کنندگان: ج. کیمیا قلم

کلید واژه ها: خراسان شمالى