مطالعات آب شناسى

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان سمنان
نویسنده زند کریمى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: پشته سمنان اهداف مورد نظر: مطالعات آب شناسى تاریخ انجام عملیات: 1964 موقعیت جغرافیایى: پشته سمنان

توضیحات

نام منطقه: پشته سمنان اهداف مورد نظر: مطالعات آب شناسى تاریخ انجام عملیات: 1964 موقعیت جغرافیایى: پشته سمنان روش و دستگاه اندازه گیرى: سونداژ الکتریک با استفاده از پتانسیومتر. نتایج بدست آمده از عملیات: کلا 15 پروفیل زده شده.در نهایت یک نقطه جهت حفر چاه پیشنهاد گردید تهیه کنندگان: س. زند کریمى

کلید واژه ها: سمنان