اکتشاف سرب و روى

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان یزد
نویسنده نیکلاس
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۶

خلاصه توضیحات

نام منطقه: نخلک ـ انارک اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب و روى تاریخ انجام عملیات: 21فوریه

توضیحات

نام منطقه: نخلک ـ انارک اهداف مورد نظر: اکتشاف سرب و روى تاریخ انجام عملیات: 21فوریه تا 26 مارس 1978 موقعیت جغرافیایى: 45 کیلومترى شمال شرق انارک یزد روش و دستگاه اندازه گیرى: پلاریزاسیون القایى ، مقاومت ویژه نتایج بدست آمده از عملیات: دو محدوده آنومالى کوچک با شا رژیبیلیته بالامشخص گردید که پیشنهاد مى شود فعلا مطالعات بر روى همین بخش متمرکز شود. سایر مناطق به علت عدم دسترسى مناسب مورد مطالعه قرار نگرفته که البته مى توان با استفاده از روش الکترومگنتیت تورام TURAM)) که نیازى به تماس الکترود هاى اندازه گیرى با زمین ندارد استفاده کرد. تهیه کنندگان: ه. نیکلاس

کلید واژه ها: یزد