بررسی توفان و سیل استان مازندران و تاثیر آن بر خطوط ساحلی

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان مازندران
نویسنده بابک نجفی ها، علیرضا صالحی پور، مهرزاد قنبرزاده
ناشر زمین شناسی دریایی
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۷
بررسی توفان و سیل استان مازندران و تاثیر آن بر خطوط ساحلی

خلاصه توضیحات

بررسی توفان و سیل استان مازندران و تاثیر آن بر خطوط ساحلی مهر ۱۳۸۷ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور مدیریت زمین شناسی دریایی طرح اکتشافات مواد معدنی به روشهای ژئوفیزیک هوایی و ژئوشیمی و زمین شناسی دریایی

توضیحات

بررسی توفان و سیل استان مازندران و تاثیر آن بر خطوط ساحلی (مهرماه 1387) توفان و سیل مازندران باد یکی از متغیرهای مهم برای شناخت پدیده های جوی است سمت سرعت باد یا از طریق مشاهده تخمین زده می شود و یا با استفاده از ابزارهای ویژه اندازه گیری می شود. باد به دلیل حرکت هوا از مناطق پرفشار به مناطق کم فشار ایجاد می شود. اختلاف فشار، روی سرعت باد تاثیر می گذارد. در صورتی که اختلاف کم باشد، باد خفیف است، اما در صورتی که اختلاف زیاد باشد، سرعت باد با ارتفاع به علت از بین ذفتن لایه اصطکاک افزایش می یابد بدیهی است به بادهای شدید توفان گفته می شود. براساس استانداردهای جهانی و دستوراعملهای  کدها و روشهای دیدبانی گزارش توفان، به بادهای با سرعت بیش از 30نات) تقریبا معادل 54 کیلومتر در ساعت و دید افقی کمتر از 1 کیلومتر اطلاق می گردد.... دریافت اصل کامل گزارش مدیریت زمین شناسی دریایی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور می باشد.

کلید واژه ها: مازندران