بررسى ژئوفیزیکى سرب و روى

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان تهران , فارس
نویسنده کیمیا قلم
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: معدن زرین چشمه اهداف مورد نظر: بررسى ژئوفیزیکى سرب و روى تاریخ انجام عملیات: 5/6/36 لغایت 18/7/36

توضیحات

نام منطقه: معدن زرین چشمه اهداف مورد نظر: بررسى ژئوفیزیکى سرب و روى تاریخ انجام عملیات: 5/6/36 لغایت 18/7/36 موقعیت جغرافیایى: 340 کیلومترى شرق تهران و در4 کیلومترى شمال ایستگاه لارستان روش و دستگاه اندازه گیرى: پلاریزاسیون القایى ومقاومت سنجى نتایج بدست آمده از عملیات: دو زون مینرالیزه در محدوده مشاهده گردیده که جالب توجه بوده و پیشنهاد ادامه کار استخراج در این نواحى شده است. تهیه کنندگان: ج. کیمیا قلم

کلید واژه ها: تهران فارس