انجام مطالعات ژئوفیزیکى

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان یزد
نویسنده على محمدى جو آبادى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۷

خلاصه توضیحات

نام منطقه: معدن سرب و روى مهدى آباد یزد اهداف مورد نظر: انجام مطالعات ژئوفیزیکى جهت اکتشاف تاریخ انجام عملیات: سال 1367

توضیحات

نام منطقه: معدن سرب و روى مهدى آباد یزد اهداف مورد نظر: انجام مطالعات ژئوفیزیکى جهت اکتشاف تاریخ انجام عملیات: سال 1367 موقعیت جغرافیایى: 130 کیلومترى شرق استان یزد روش و دستگاه اندازه گیرى: بروش قطبش القایى ومقاومت سنجى نتایج بدست آمده از عملیات: بدست آمدن چند آنومالى در پروفیل هاى مختلف تهیه کنندگان: على محمدى جو آبادى ( تز فوق لیسانس )

کلید واژه ها: یزد