اکتشاف در معدن مس

گروه ژئوفیزیک
استان قم
نویسنده نیکلاس و کیمیا قلم
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: معدن مس وشنوه منطقه مزرعه اهداف مورد نظر: اکتشاف در معدن مس تاریخ انجام عملیات: نوامبر 1969 موقعیت جغرافیایى: 60 کیلومتر

توضیحات

نام منطقه: معدن مس وشنوه منطقه مزرعه اهداف مورد نظر: اکتشاف در معدن مس تاریخ انجام عملیات: نوامبر 1969 موقعیت جغرافیایى: 60 کیلومتر جنوب قم روش و دستگاه اندازه گیرى: IP با آرایش مستطیلى با AB=400m با استفاده از دستگاه SeigelMark6 آلمان نتایج بدست آمده از عملیات: بدست آمدن آنومالى وپیشنهاد ادامه تونل بطول 100 متر با شیب 10درجه وحفارى یک چاه در نقطه 40Wپروفیل 35s تهیه کنندگان: نیکلاس – کیمیا قلم

کلید واژه ها: قم