زمین لرزه ۵ مهرماه ۱۳۸۹ کنارتخته - کازرون-۲

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان فارس
ناشر سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۹

خلاصه توضیحات

Preliminary report on KONARTAKHTEH earthquake Mw 5.7 Sep 27th 2010

توضیحات

  Preliminary report on KONARTAKHTEH earthquake Mw 5.7 Sep 27th 2010, Central Zagros-Iran Preliminary report on KONARTAKHTEH earthquake Mw 5.7 Sep 27th 2010, Central Zagros-Iran

کلید واژه ها: فارس