زیر ساخت اطلاعات مکانی دریای خزر با نگرش ویژه به زمین شناسی

نوع گزارش سایر
گروه سایر
استان گیلان
نویسنده پانته آ گیاهچى، ایران میرتوحیدى، مسلم امانى
تاریخ انتشار ۲۳ اسفند ۱۳۸۹
زیر ساخت اطلاعات مکانی دریای خزر با نگرش ویژه به زمین شناسی

خلاصه توضیحات

کشور ایران شانزدهمین کشور بزرگ جهان است در آسیاى غربى واقع شده و جز کشورهاى خاورمیانه است مساحت آن 1،648،195 کیلومتر مربع میباشد وبا دریاى خزر 675 کیلومتر مرز دریایى دارد.

توضیحات

پیشگفتار: دسترسى و استفاده از اطلاعات بهنگام و صحیح یکى از عوامل مهم و حساس در امر تصمیم گیرى ، مدیریت و برنامه ریزى بهینه در دنیا امروز و در سطوح مختلف یک جامعه (شهر،استان، کشور) مى‌باشد. در این راستا همکارى و تبادل اطلاعات بین ارگانها و سازمانهاى مرتبط با امر مدیریت و برنامه ریزى در جامعه از ارکان اصلى این نوع مدیریت مى‌باشد. از طرفى انجام برنامه ریزى جامع و بهینه در یک جامعه در جهت نیل به توسعه پایدار، ایجاد و دسترسى پایگاههاى اطلاعاتى مورد نیاز امرى است که از عهده یک سازمان به تنهایى خارج است ، لذا همکارى در سطحى بالا بین ارگانها و سازمانهاى ذیربط از مشخصات دیگر یک جامعه توسعه یافته مى باشد. در این راستا امروزه با پیشرفتهاى اخیر در امر ارتباطات و اطلاعات و همچنین تکنولوژیهاى مرتبط با این علوم و پیشرفتهاى انجام گرفته درامر فن آورى ارتباطات و اطلاعات (ICT) ، امکان استفاده بهینه از اطلاعات مکانى و تبادل آنها بین ارگانهاى مختلف را تسهیل نموده واین تکنولوژییها عملاً‌ فراهم کننده محیطى لازم درامر جمع‌آورى، بهینه‌سازى، استفاده و تبادل اطلاعات مى‌باشند. این محیط ها به زیر ساختارهاى اطلاعات مکانى و یا SDI معروف بوده و اهمیت راه¬اندازى آنها بیش از پیش مورد توجه واقع شده است. استفاده از SDI به منظور جلوگیرى از دوباره کاریها و بالا بردن قابلیتهاى نهفته در اطلاعات مکانى و افزایش بهره ¬ورى از سرمایه¬گذاری¬هاى انجام شده در جهت دستیابى به اهداف توسعه پایدار در جامعه،لازم و ضررورى است. SDI به عنوان مکانیزم پایدار براى اتصال اطلاعات مکانى کاربران و تولیدکنندگان داده ها به یکدیگر نگریسته می¬شود. کاربران اطلاعات مکانى، به طور پیوسته براى نیازهاى خود احتیاج به دستیابى و دسترسى سریع به اطلاعات مکانى دارند، لذا، SDI مى-تواند بعنوان بستر توانمندسازى کمک شایانى به ساده¬سازى تبادل داده¬ها و منابع بین سازمان¬هاى مختلف بکند. این کمک باعث تمرکز تولیدکنندگان جهت کارایى بیشتر، کاهش هزینه¬ها و تشویق سرمایه¬گذارى و اشتغال¬زایى در صنعت اطلاعات مکانى براى تولید محصولات بیشترو همچنین استفاده از این محصولات در روند تصمیم گیریها ¬باشد. از طرفى SDI بعنوان یک سیستم تبادل اطلاعات و سیستم هاى اطلاعات جغرافیایى( GIS ) بعنوان یک ابراز تحلیل گر، تواما ادغام و تحلیل هاى داده هاى مکانى را قادر مى سازند. لذا با توجه به موارد فوق و به منظور زمینه‌سازى بکارگیرى این توانمندیها و ایجاد بسترى براى تسهیل همکارى و تبادل اطلاعات بین ارگانهاى مختلف مرتبط، در مدیریت زمین شناسى دریایى، پروژه زیرساختارهاى اطلاعات مکانى دریاى خزر با نگرشى ویژه به زمین شناسى تعریف گشته است. این پروژه زیر نظر سازمان زمین شناسى واکتشافات معدنى کشورو مدیریت زمین شناسى دریایى و همکارى مدیریت ژئومتیکس وپایگاه ملى داده هاى علوم زمین کشور که برخى اطلاعات را در اختیار گذاشتند وبا پشتیبانى علمى و فنى اعضاى مرکز تحقیقات زمین شناسى دریاى خزر واحد بندر انزلى در حال اجرا مى باشد. در نهایت از کلیه کسانى که در این امر یاریمان نمودند کمال تشکر را داریم.

کلید واژه ها: گیلان