زمین لرزه ۲۵ خرداد ۱۳۹۰جنوب کهنوج، کرمان

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان کرمان
نویسنده محمدعلى شکرى، معصومه اسکندرى و معصومه ضیا
تاریخ انتشار ۲۳ خرداد ۱۳۹۰

خلاصه توضیحات

در ساعت 05:35 دقیقه بامداد چهارشنبه 25 خرداد ماه 1390 زمین لرزه اى با بزرگاى 3/5 در مقیاس Mn شهرستان کهنوج و روستاهاى پیرامون آن را لرزاند.

توضیحات

  گزارش رخداد زمین­لرزه 25 خرداد جنوب کهنوج، کرمان محمدعلى شکرى، معصومه اسکندرى و معصومه ضیا گروه لرزه­زمین­ساخت و زلزله­شناسى مدیریت زمین­شناسى مهندسى و مخاطرات   در ساعت 05:35  دقیقه بامداد چهارشنبه 25 خرداد ماه 1390 زمین­لرزه­اى با بزرگاى 3/5  در مقیاس Mn شهرستان کهنوج و روستاهاى پیرامون آن را لرزاند. روکانون این رخداد توسط مرکز لرزه­نگارى موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران  با مختصات 57.77 درجه طول خاورى و 27.78 درجه عرض شمالى در 23 کیلومترى جنوب خاورى شهرستان کهنوج، 68 کیلومترى شمال خاورى شهرستان رودان و 102 کیلومترى جنوب جیرفت  با ژرفاى 34 کیلومتر اعلام شد. تا کنون با گذشت 2 روز از این رویداد 18 پسلرزه با بزرگاى بین 5/2 تا 6/4 توسط مرکز لرزه نگارى کشورى ثبت گردیده است. این در حالى است که تنها پیشلرزه این رویداد تنها دو دقیقه قبل از رخداد زمین­لرزه اصلى با بزرگاى 1/4 در 12 کیلومترى جنوب باخترى کهنوج ثبت گردید. خوشبختانه این زمین­لرزه تلفات جانى دربر نداشته اما سیستم برق رسانى شهر کهنوج در اثر این رخداد لرزه اى با مشکل مواجه شده است. با توجه به موقعیت رومکان این زمین­لرزه به نظر می­رسد که سامانه گسلى جیرفت - سبزواران با راستاى شمالى جنوبى مسبب این رویداد لرزه­اى باشد. سامانه گسلى جیرفت - سبزواران که در امتداد جنوبى سامانه گسلى راستالغز نایبند - گلباف قرار دارد، با روند شمالى جنوبى زون مکران را به نواحى شمالى ایران مرکزى متصل مى کند و به همراه سامانه گسلى نایبند – گلباف واتنش برشى بین ایران مرکزى و نواحى لوت-مکران را در خود جای مى دهد(Regard et al. 2005) . گسل جیرفت از 10 کیلومترى جنوب شهرستان جیرفت آغاز و با انحناى رو به خاور از خاور جیرفت گذشته و با روندى شمالى جنوبى تا 40 کیلومترى جنوب خاورى شهر کهنوج ادامه مى یابد. این گسل در قسمت هاى جنوبى خود مرز بین آمیزه هاى افیولیتى و دگرگونى مزوزوییک با نهشته هاى گودال جازموریان را تشکیل مى دهد که در جنوب کهنوج به صورت موازى با گسل سبزواران قرار گرفته است. این گسل به صورت قطعه هایى نا پیوسته با درازاى 10 تا 40 کیلومتر مرز باخترى فرو افتادگى جازموریان را تشکیل مى دهد و در بخش هاى شمالى در حوالى روستاى دشت کوچ رسوبات کواترنر را  آشکارا بریده است. گسل سبزواران با طولى نزدیک به 150 کیلومتر از باختر شهر جیرفت تا جنوب باخترى شهر کهنوج ادامه دارد که در قسمت شمالى خود به صورت خطى رسوبات پلیوسن-کواترنرى را بریده است. این گسل در بخش جنوبى خود (جنوب خاور کهنوج) به صورت پرتگاه گسلى جدا کننده پیشانى کوه گیرى در باختر از دره بند بارگاه در خاور مى باشد که سبب جابجایى پادگانه هاى آبرفتى و آبراهه ها شده است  (شفیعى بافتى ،الف. و همکاران 1388).   Depth(km)  Latitude Longitude Magnitude .Ref 34  27.78 57.77  Mn 5.3   IRSC 18  27.94  57.75  ML 5.7 IIEES  36  27.98  57.57  Mw 5.3 USGS  28  27.97  57.66  Mb 5.3    EMSC Details of Kahnuj earthquake from different references IRSC: IRanian Seismological Center IIEES: International Institute of Earthquake Engineering and Seismology USGS: U.S. Geological Survey EMSC: European-Mediterranean Seismological Centre

کلید واژه ها: کرمان