گزارش رخداد زمین لرزه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۰ خورشیدی خورموج – بوشهر (زاگرس مرکزى)

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
فایل
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان بوشهر
نویسنده رضا علیخانزاده، معصومه اسکندری و بهنام اویسى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۹۰

خلاصه توضیحات

در ساعت 9:40 دقیقه صبح یکشنبه 16 بهمن ماه 1390 ، زمین لرزه ای با بزرگای 8/4 در مقیاس Mn شهرستان خورموج از توابع استان بوشهر را لرزاند

توضیحات

گروه لرزه زمین ساخت و زلزله شناسی مدیریت زمین شناسی مهندسی و مخاطرات گزارش رخداد زمین لرزه 16 بهمن ماه 1390 خورشیدی خورموج – بوشهر  (زاگرس مرکزى) رضا علیخانزاده - معصومه اسکندری  -  بهنام اویسى   در ساعت 9:40 دقیقه صبح یکشنبه 16 بهمن ماه 1390 ، زمین لرزه ای با بزرگای 8/4 در مقیاس Mn شهرستان خورموج از توابع استان بوشهر را لرزاند. رومرکز این رخداد توسط مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران با مختصات 51،35 درجه طول شرقی و 28،52 درجه عرض شمالی در حدود  16 کیلومتری جنوب- جنوب خاورى خورموج ، 26 کیلومترى کاکى و 39 کیلومترى دلوار با ژرفای 10 کیلومتر گزارش شد (نگاره 1).  تا کنون گزارشی از خسارات جانی و مالی اعلام نشده است. بیشینه شدت محاسبه شده توسط کارشناسان سازمان زمین شناسی در مقیاس MSK  و بر پایه مدل نرم افزاری در نقطه Io  ، برابر 5 برآورد شده است (نگاره 6).    جدول 1- مشخصات رومرکز زمین لرزه 16 بهمن ماه 1390 بوشهر برگرفته از منابع گوناگون Reference Depth(Km) Magnitude Latitude Longitude IRSC 10 Mn 4.8 28.52 51.35 IIEES 14.4 Ml  4.7 28.73 51.48 USGS 10.1 Mb 5.0 28.56 51.47 EMSC 10 Mb 5.0 28.56 51.44 IRSC: Iranian Seismological Center IIEES: International Institute of Earthquake Engineering and Seismology USGS: U.S. Geological Survey EMSC: European-Mediterranean Seismological Center       نگاره 1 –  نقشه هاى صفحه قبل  به ترتیب لرزه خیزی های گذشته و برخی مکانیزم های کانونی حل شده برای آنها را نشان می دهند  (USGS) .   پیشینه لرزه خیزی منطقه بوشهر در سده گذشته بیش از هزار رویداد لرزه ای در منطقه رخ داده است که 109 مورد از آنها دارای بزرگای 5 و بیشتر از 5 بوده اند. این نشان دهنده لرزه خیزی بالا در منطقه زاگرس می باشد. جدول 1 زمین لرزه های مرگبار این منطقه را از سال 1500 میلادی تا سال 2000 میلادی نشان می دهد.   جدول 2- زمین لرزه های مرگبار این منطقه  از سال 1500 میلادی تا سال 2000 میلادی                                                (International Handbook of Earthquake and Engineering Seismology; Vol. A; 691-718) Location Death

کلید واژه ها: بوشهر