اکتشاف آپاتیت که همراه با کانى هاى مگنتیک مى باشد

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان سایر موارد
نویسنده عامرى و همکاران
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۷۰

خلاصه توضیحات

منطقه اکتشاف: گزستان هدف: اکتشاف آپاتیت که همراه با کانى هاى مگنتیک مى باشد سرپرست گروه: مهندس علیرضا عامرى

توضیحات

منطقه اکتشاف: گزستان هدف: اکتشاف آپاتیت که همراه با کانى هاى مگنتیک مى باشد سرپرست گروه: مهندس علیرضا عامرى همراهان گروه: مهندس محمد طاوسى و کاردان فرامرز اله وردى :خلاصه اقدامات در این عملیات اکتشاف ژئوفیزیکى در ابتدا محدوده اى به ابعاد 1200 در 520 متر با استفاده از دستگاه مغناطیس سنج نوع ام- پى- ترى مورد پیمایش قرار گرفت که در ادامه با استفاده از نقشه هاى مغناطس سنجى براى بررسى بیشتر بى هنجارى ها و تفکیک واحدهاى زمین شناسى (لیتولوژى) و چگونگى گسترش آنها در عمق بر روى 7 پروفیل پیمایش ژئوالکتریک با استفاده از آرایش دوقطبى- دوقطبى انجام گرفت. این پروژه هم اکنون در مرحله پردازش داده ها و تفسیر مى باشد

کلید واژه ها: سایر موارد